Guldagility Kalmar juli 2015

Guldhunden Sandskogens Dexi slog till och tog två pinnar i Ho1!