Testprotokoll på utförd Mentalbeskrivning för Sandskogens C-kull

(Lägg muspekaren på en siffra för att få fram en förklarande text)

Moment Cånny Cnut Clara Cleo Medel för C-kullen 100731 Medel för rasen 090402
Ålder vid provtillfället (i mån)
1a. Kontakt – Hälsning 4 4 4 4 4,0 4,0
1b. Kontakt – Samarbete 4 4 4 4 4,0 3,5
1c. Kontakt – Hantering 4 3 4 4 3,8 3,5
2a. Lek 1 – Leklust 4 4 4 4 4,0 3,9
2b. Lek 1 – Gripande 4 5 5 5 4,8 3,4
2c. Lek 1 – Gripande och dragkamp 4 4 4 3 3,8 2,7
3a. Jakt – Förföljande
(utföres två gånger i följd)
1 5 3,5 2,5 3,0 3,0
3b. Jakt – Gripande
(utföres två gånger i följd)
1 2,5 2 1,5 1,8 2,1
4. Aktivitet 2 2 2 2 2,0 3,1
5a. Avst.Lek – Intresse 4 2 3 3 3,0 3,0
5b. Avst.Lek – Hot/agg 1 1 1 1 1,0 1,4
5c. Avst.Lek – Nyfikenhet 5 2 5 4 4,0 3,0
5d. Avst.Lek – Leklust 5 3 4 3 3,8 2,6
5e. Avst.Lek – Samarbete 3 2 4 3 3,0 2,3
6a. Överraskn. – Rädsla 3 2 3 3 2,8 3,1
6b. Överraskn. – Hot/agg 1 1 1 1 1,0 1,9
6c. Överraskn. – Nyfikenhet 3 5 5 5 4,5 2,7
6d. Överraskn. – Kvarstående rädsla 1 1 1 1 1,0 1,9
6e. Överraskn. – Kvarstående intresse 3 2 3 1 2,3 1,7
7a. Ljudkänsl. – Rädsla 3 3 2 1 2,3 2,9
7b. Ljudkänsl. – Nyfikenhet 2 5 5 5 4,3 3,7
7c. Ljudkänsl. – Kvarstående rädsla 1 1 1 1 1,0 1,4
7d. Ljudkänsl. – Kvarstående intresse 3 2 3 3 2,8 1,7
8a. Spöken – Hot/agg 1 2 1 1 1,3 2,6
8b. Spöken – Kontroll 4 4 5 4 4,3 3,8
8c. Spöken – Rädsla 2 4 2 2 2,5 2,9
8d. Spöken – Nyfikenhet 4 3 5 5 4,3 2,8
8e. Spöken – Kontakt 4 4 4 4 4,0 3,8
9a. Lek 2 – Leklust 4 4 4 2 3,5 3,4
9b. Lek 2 – Gripande 4 5 5 1 3,8 3,0
10. Skott 1 1 1 1 1,0 1,8

 


Klicka på bilden för större bilder!

 


mh-ckull