Testprotokoll på utförd Mentaltest för Sandskogens C-kull

Notera att kryss i ruta 1 ej skall räknas med i den totala poängsammanställningen.

(Lägg muspekaren på en siffra för att få fram en förklarande text)

Moment Cånny Cnut Clara Cleo
Ålder vid provtillfället (i mån) 31 31 31 31
Samarbete – Föremål/Förare 2 3 5 4 4
Samarbete – Föremål/TL 4 4 3 3 4
Gripa – Ta tag 5 m 3 4 2 1 2
Gripa – Ta tag 40 m 3 3 2 1 2
Gripa – Hålla i 5 m 3 3 2 1 2
Gripa – Hålla i 40 m 4 4 2 1 2
Gripa – Slita, dra 5 m 2 5 2 1 2
Gripa – Slita, dra 40 m 2 5 2 1 2
Förföljande 2 4 4 5 5
Förföljande – Gripande 3 5 2 2 2
Uthållighet 6 5 1 2 2
Social självsäkerhet 10 5 5 5 5
Social nyfikenhet 8 5 5 5 5
Socialt samspel 8 2 1 1 1
Handlingsförmåga 10 4 3 4 4
Anpassningsförmåga 10 5 3 3 3
Koncentration 10 5 3 4 3
Avreaktion 10 3 4 4 4
Minnesbilder 5 4 3 5 4
Rädsla 4 4 3 4 3
Aggressivitet 3 4 3 4 3
Nyfikenhet 8 5 3 4 4
Skott 5 5 5 5
Poäng 505 350 361 389
Godkänd mentaltest GK GK GK GK
Godkänd exteriör JA JA JA JA
KORAD KORAD KORAD KORAD

 

Klicka på bilden för flera bilder!