Testprotokoll på utförd Mentalbeskrivning för Sandskogens B-kull

(Lägg muspekaren på en siffra för att få fram en förklarande text)

Moment Bagheera Bea Bessy Blixtra Bumble-Bee Medel för B-kullen 090613 Medel för rasen 090402
Ålder vid provtillfället (i mån) 17 17 17 17 17
1a. Kontakt – Hälsning 4 4 4 4 4 4,0 4,0
1b. Kontakt – Samarbete 4 4 4 4 4 4,0 3,5
1c. Kontakt – Hantering 4 5 4 4 4 4,2 3,5
2a. Lek 1 – Leklust 4 4 4 4 4 4,0 3,9
2b. Lek 1 – Gripande 4 2 4 4 4 3,6 3,4
2c. Lek 1 – Gripande och dragkamp 1 1 3 3 3 2,2 2,7
3a. Jakt – Förföljande
(utföres två gånger i följd)
3 1 4 2 2 2,4 3,0
3 1 4 3 2 2,6
3b. Jakt – Gripande
(utföres två gånger i följd)
3 1 5 1 1 2,2 2,1
3 1 5 1 1 2,2
4. Aktivitet 2 2 2 2 2 2,0 3,1
5a. Avst.Lek – Intresse 3 3 3 3 3 3,0 3,0
5b. Avst.Lek – Hot/agg 1 1 1 1 1 1,0 1,4
5c. Avst.Lek – Nyfikenhet 5 2 3 2 4 3,2 3,0
5d. Avst.Lek – Leklust 2 2 4 2 4 2,8 2,6
5e. Avst.Lek – Samarbete 2 3 4 2 3 2,8 2,3
6a. Överraskn. – Rädsla 3 3 3 3 4 3,2 3,1
6b. Överraskn. – Hot/agg 1 1 3 1 2 1,6 1,9
6c. Överraskn. – Nyfikenhet 2 5 4 2 2 3,0 2,7
6d. Överraskn. – Kvarstående rädsla 3 1 1 1 2 1,6 1,9
6e. Överraskn. – Kvarstående intresse 3 2 1 1 2 1,8 1,7
7a. Ljudkänsl. – Rädsla 3 2 3 2 4 2,8 2,9
7b. Ljudkänsl. – Nyfikenhet 2 5 5 2 2 3,2 3,7
7c. Ljudkänsl. – Kvarstående rädsla 3 1 1 2 3 2,0 1,4
7d. Ljudkänsl. – Kvarstående intresse 3 1 2 3 3 2,4 1,7
8a. Spöken – Hot/agg 2 1 4 2 3 2,4 2,6
8b. Spöken – Kontroll 4 2 5 5 5 4,2 3,8
8c. Spöken – Rädsla 5 2 2 2 4 3,0 2,9
8d. Spöken – Nyfikenhet 1 5 5 5 4 4,0 2,8
8e. Spöken – Kontakt 3 4 4 4 4 3,8 3,8
9a. Lek 2 – Leklust 4 3 4 4 4 3,8 3,4
9b. Lek 2 – Gripande 4 1 4 3 4 3,2 3,0
10. Skott 1 1 1 1 1 1,0 1,8


Klicka på bilden för större bilder!

 


 

 mh-bkull