Valpar / Puppies

Planerad kull hösten 2018 / Planned litter autumn 2018

e. Kommer senare
u. AGHD I DK UCH KBH V-15 NO JV-14 NORD JV-14 RLD N Sandskogens Dexi ”Dexi”

A-kullen

A.kullen