Testprotokoll på utförd Mentaltest för Sandskogens B-kull

Notera att kryss i ruta 1 ej skall räknas med i den totala poängsammanställningen.

(Lägg muspekaren på en siffra för att få fram en förklarande text)

Moment Bea Bessy
Ålder vid provtillfället (i mån) 30 30
Samarbete – Föremål/Förare 2 2 5
Samarbete – Föremål/TL 4 2 2
Gripa – Ta tag 5 m 3 1 2
Gripa – Ta tag 40 m 3 1 3
Gripa – Hålla i 5 m 3 1 2
Gripa – Hålla i 40 m 4 1 3
Gripa – Slita, dra 5 m 2 1 2
Gripa – Slita, dra 40 m 2 1 3
Förföljande 2 4 5
Förföljande – Gripande 3 2 5
Uthållighet 6 2 2
Social självsäkerhet 10 5 4
Social nyfikenhet 8 5 5
Socialt samspel 8 1 5
Handlingsförmåga 10 5 5
Anpassningsförmåga 10 5 5
Koncentration 10 4 5
Avreaktion 10 5 4
Minnesbilder 5 5 4
Rädsla 4 3 4
Aggressivitet 3 3 5
Nyfikenhet 8 5 4
Skott 5 5
Poäng 404 491
Godkänd mentaltest GK GK
Godkänd exteriör JA
KORAD

Bagheera bröt 100731 efter Dumpe och kommer tillbaka igen vid ett senare tillfälle.


Klicka på bilden för större bilder!