220703 Höganäs Hund – Robbie godkänd exteriörbeskrivning för korning