Conny tecknad av Maria Borg år 2000 / Drawn by Maria Borg the year 2000
Conny tecknad av Maria Borg år 2000 / Drawn by Maria Borg

 

 

Jag och Ingrid Borg Vogel bor i Löddeköpinge Sandskog tillsammans med Ingrids dotter Mimmi och våra fyra hundar.
Vi är båda två mentaldomare och är aktiva i Lomma Brukshundklubb – Conny i styrelsen samt i mentalsektorn, Ingrid i mentalsektorn samt i agilitysektorn.

Me and Ingrid Borg Vogel live in Löddeköpinge sandforest (sandskog) together with Ingrid’s daughter Mimmi and our four dogs.
We are both judges of mentality tests and are active in the dogclub Lomma Brukshundklubb – Conny in the board and the mentalitysector, Ingrid in the mentality- and agilitysector.

Om kenneln / About the kennel

sandskogen_logga

Kennel Sandskogen startade i samband med att Almdalens Penny fick sin första valpkull julen 2006.
Min första hund, som var en collie, var orsaken till att jag fick mitt stora intresse för hundars mentalitet och gjorde att jag utbildade mig till mentaldomare. Ganska snabbt tog intresset över för rasen Australian kelpie och det var dess livlighet, intelligens och skönhet som gjorde att jag nu under c:a ett 20-tal år varit uppfödare av rasen (i kennelnamnet Almdalens vars innehavare nu är min f d fru).

Kennel Sandskogen started when Almdalens Penny got her first litter in December 2006.
My first dog, a collie, was the reason for me getting the big interest for dog’s mentality and therefor I got the education to become a judge of mentality. When I met the Australian kelpie I got really interested for the breed with it’s liveliness, intelligence and beauty, so I have been breeding Australian kelpies under the prefix Almdalens (together with my former wife, who now is the owner of the kennelname herself) for about 20 years.

Conny Borg
Sommarbovägen 7
246 32 Löddeköpinge
046-706295 (+46 46 706295)
0703-784619 (+46 703 784619)
kennelsandskogen@gmail.com