190615 Höganäs Hund – Sandskogens Elit BIR och BIS-4