190428 Sandskogens Elit BIR och BIS-1 vid SBK utställning i Åhus

190428 Elit BIS-1 Åhus

Domare: Yvonne Brink.