181118 Sandskogens Elit avslutar klass 1

181118 Elit pinne Klippan

Plats: Skånehallen i Klippan – pinnplats!