180930 Sandskogens Fix RLDN

180930 Fix RLDN

Grattis Maria med Fix som vid Skurups BK tog sin tredje uppflyttning och nu har titeln RLDN