180513 SVEKK SLO rasspecial Bästa uppföd gr

180513 SVEKK rasspec Bästa uppf

Deltagare: Sandskogens Elit – BIR, Sandskogens Flyga, Sandskogens Dexi, Sandskogens Flisa – alla med CK!