180302 Sandskogens Euphoria friröntgad!

Euphoria B

och så var den sista i E-kullen höftledsröntgad och alla i kullen är fria!