171020-22 Sandskogens Hederspristagare 2016

Delades ut vid det årliga Sandskogen lägret! På bilden överst från vä: Conny med Ully, Annika med Dejmi, Marie med Cånny, Eva med Clara, Gunilla med Cnut, Christine med Dokki, Maj-Lis med Disco. På nedre raden från vä: Martti med Kim, Ingrid med Amika, Dexi och Elit, Birgitta med Essi, Karin med Ellie.

Saknas på bild: Lotta med Axa, Gunnel med Lisa, Anneli med Dimma (Ösa), Lisa med Esso och Eike med Euphoria (Ru).