190525 SVEKK SLO rasspecial Sandskogens Flisa

Bästa brukshund tilldelad Glimmergruvans VP