190428 Sandskogens Elit BIR och BIS-1 vid SBK utställning i Åhus

Domare: Yvonne Brink.