181208 Finland – Ejnar – Lydnad 190,5p

Grattis till matte Suvi med Ejnar som vid Lydnadstävling i Finland erhöll 190,5p!