180622-23 Nutrolin Lund

Elit – två fjärde placeringar i Ag1M, Ho1M, Ully 2:a plats Ho2L, Dexi 3:e plats Ho2L