170527 Sandskogens Ejnar rescuedog

Ejnars fösta träning med frivilliga räddningstjänsten som leds av polisen