170203+ 170316 E-kullen höftledsröntgade

6/7 röntgade och alla med godkänt resultat!