161206 Stort Grattis på 10 års dagen!

Sandskogens Amika (på bild) med syskonen Axa, Akillja och Amigo gratuleras på 10 års dagen – skänker en tanke till deras mamma Penny och pappa Algot