160402 KHKG, DK – 2 x utställning!

Utställning 1: Amika BIR, bästa veteran, BIS-2 veteran. Dexi bästa champion 2:a bästa tik, Elit bästa valp, BIS-3 valp.

Utställning 2: Dexi BIR, Amika 2:a bästa tik, bästa veteran, BIS-3 veteran. Elit bästa valp, BIS-3 valp.