150509 Sandskogens Dexi – bästa unghund!

SVEKK SÖ LO, off rasspecial – Dexi bästa unghund med CK!