150314 Sandskogens Amika BIR & BIR veteran

Dubbelutställning KHKG Skensved DK: Amika BIR & BIR veteran båda utställningarna, klubbveteranchampion på utst 1, BIS-1 veteran! och på utst 2, BIS-3 veteran!