Only in Swedish

Kennelträff med fårvallning 2008-11-23

Referat från vallningsdag i Alnarp 081123, kennel Sandskogen

Instruktörer: Lena Westin och Elisabeth Montén

A-kullen (23 månader) och B-kullen (10 månader) var inbjudna till att testa på vallning. 7 av 9 avkommer efter Penny deltog, vilket vi tycker är en helt fantastisk uppslutning! Men självklart kan inte alla komma p g a att Sverige är ett långt land.

– Först informerade instruktörerna alla deltagarna om vad vallning går ut på och sedan instruerades alla om hur dagen skulle gå till. Först skulle instruktörerna titta på om det fanns vallanlag hos hundarna, utan förare. I nästa session skulle förarna få pröva på att valla med hjälp av instruktörerna.

– Som helhet sa instruktörerna att det finns vallanlag hos båda kullarna, en del var riktiga ämnen redan från början och hade som instruktörerna sa: ”god djurhållning”. Ingen av hundarna var rädda för fåren, de hade intresse av att flytta dem. Alla hundarna kunde ta instruktioner från de båda ”främmande förarna” d v s instruktörerna.

De här kommentarerna hade instruktörerna om de hundar som bedömdes:
Intresse: Varierar från att ta tid på sig, pendla och till att ha mycket högt intresse från början.
Naturlig förmåga: Med få undantag försökte de hitta balanspunkt, någon hittade den direkt
Mental uthållighet: De yngre släppte ibland medan de äldre aldrig gav upp.
Samarbete/Styrbarhet: De yngre behövde mer lydnad, att lära sig samarbeta på håll medan de äldre lyssnade och hade en bättre styrbarhet.
Helhetsintryck: De yngre var lite omogna men hade vallningspotential, de äldre hade goda vallningsanlag.

Uppfödarens kommentar:
Jag är oerhört stolt över att se att alla avkommorna har både de egenskaper och den exteriör som man kan önska av en kelpie, de är sociala och mycket positiva till människor, arbetsvilliga både med hundägare och med främmande förare, pigga, glada och aktiva. Det var även roligt att se att det mellan de två kullarna finns stor syskonlikhet och jag kunde snabbt konstatera att Pennys goda egenskaper finns nedärvda hos dem alla och att de båda hanarna jag valt till kullarna hittills visat sig vara rätt val.

Jag vill tacka alla deltagare så mycket för att ni deltog på kennelträffen. Det betyder mycket för mig att få se resultatet av avelsarbetet.

Conny Borg


Jaja, ni bara pratar. Jag håller koll på fåren!


Titta ni bara – snart ska ni få springa!


Nu är jag lydig, väntar på nya instruktioner


Här ska jag lära mig att gå nära intill staketet och sedan driva ut fåren, inga problem!


Se sånt flyt jag har nu….


Intresset för fåren ska väckas – jag tittar ju allt jag kan!


Hur var det nu – var jag kl 6 eller kl 12?


Lite fart och fläkt ska det va tycker ja!


Den där linan – är den verkligen nödvändig???? Jag kan ju det här!


kl 6 och kl 12 förstår jag nu – men vad är klockan för extraföraren???