190505 Härryda – Sandskogens Dimma (Ösa) uppfl Ag kl 3

190505 Ösa uppfl kl 3 Ag

Stort grattis till matte Anneli Johansson!