170527 Sandskogens Ejnar rescuedog

Ejnar rescuedog 170527

Ejnars fösta träning med frivilliga räddningstjänsten som leds av polisen